Nếu gặp một đề văn như của Ni-cô-la việc đầu tiên phải làm là gì?

Câu hỏi và đề bài:

Câu 6. Nếu gặp một đề văn như của Ni-cô-la việc đầu tiên phải làm là gì?

Bài giải:

Nếu gặp một đề văn như của Ni-cô-la việc đầu tiên em làm là lập dàn ý cho ngắn gọn cho bài văn và viết theo dàn ý đã lập.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle