Nêu nhận xét chung về việc tuân thủ thể thức biên bản trong văn bản trên.

Câu hỏi và đề bài:

Câu 1. Nêu nhận xét chung về việc tuân thủ thể thức biên bản trong văn bản trên.

Bài giải:

Nêu nhận xét chung về việc tuân thủ thể thức biên bản trong văn bản trên:

  • Đầu trên biên bản, phía bên phải nghi quốc hiệu và tiêu ngữ; phía bên trái ghi tên đơn vị (Lớp 6C, trường THCS P.H.C).
  • Dưới từ biên bản, ghi khái quát nội dung công việc (Bàn về kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày chủ nhật Xanh).
  • Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp (11h ngày 13/02/2019, phòng họp lớp 6C).
  • Thành phần tham dự, tên người chủ trì, thư ký (Nguyễn Thị Thanh T, Lê Tiến H).
  • Diễn biến cuộc họp: Bố trí các bộ phận kiểm tra và triển khai công việc, thảo luận về kế hoạch và kết luận lại các ý kiến.
  • Thời gian kết thúc xử lý cuộc họp (11h30 ngày 13/2/2019).

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle