Ngôn ngữ của biên bản có đặc điểm gì dễ nhận biết?

Câu hỏi và đề bài:

Câu 5. Ngôn ngữ của biên bản có đặc điểm gì dễ nhận biết?

Bài giải:

Ngôn ngữ của biên bản mang phong cách ngôn ngữ hành chính, ngắn gọn, đơn nghĩa, dễ hiểu, xúc tích.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle