Nhắc lại những thông tin, thông điệp mà em tiếp nhận được từ văn bản "Trái Đất - cái nôi của sự sống".

Câu hỏi và đề bài:

Câu 4. Nhắc lại những thông tin, thông điệp mà em tiếp nhận được từ văn bản Trái Đất - cái nôi của sự sống.

Bài giải:

Nhắc lại những thông tin, thông điệp mà em tiếp nhận được từ văn bản Trái Đất - cái nôi của sự sống:

- Thông tin từ văn bản:

  • Trái Đất hành tinh duy nhất trong hệ Mặt Trời có sự sống. 
  • Nước là tài nguyên bao phủ 2/3 bề mặt Trái Đất. Nhờ có nước sự sống trên Trái Đất được duy trì, phát triển phong phú.
  • Trái Đất là nơi cư trú của muôn loài động vật từ bậc thấp đến bậc cao.
  • Con người trên Trái Đất khai thác tài nguyên thiên nhiên một các bừa bãi.
  • Trái Đất đang từng ngày từng giờ bị tổn thương nghiêm trọng.

- Thông điệp từ văn bản: Con người cần có những suy nghĩ nghiêm túc và hành động tích cực để bảo vệ hành tinh xanh. Đó là vấn đề cấp thiết và cấp bách.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle