Những nghề sản xuất chính của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là gì?

Câu hỏi và đề bài:

2/ Những nghề sản xuất chính của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là gì?

Bài giải:

2/ Những nghề sản xuất chính của cư dân Văn Lang - Âu Lạc: 

  • Trồng lúa nước là nghề chính, ngoài ra họ còn trồng các loiaj cây hoa màu và trồng dâu, nuôi tằm
  • Nghề luyện kim của người Việt dần được chuyên môn hóa. Kỹ thuật đúc đồng phát triển , bước đầu biết rèn sắt

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle