Nước trong các sông, hồ có tham gia vào các vòng tuần hoàn lớn của nước không? Vì sao?

Câu hỏi và đề bài:

B. Phần luyện tập và vận dụng

1/ Nước trong các sông, hồ có tham gia vào các vòng tuần hoàn lớn của nước không? Vì sao?

Bài giải:

1/ Nước trong các sông, hồ có tham gia vào các vòng tuần hoàn lớn của nước. Vì nước trong ao hồ cũng là nước trong thiên nhiên, và đều tham gia vào quá trình vận động, chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle