Quán sát các hình sau, hãy cho biết những hành động đúng khi động đất xảy ra

Câu hỏi và đề bài:

2/ Quán sát các hình sau, hãy cho biết những hành động đúng khi động đất xảy ra

Bài giải:

2/ Tất cả đều đúng.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle