Quan sát hình 1, em hãy kể tên các tầng đất

Câu hỏi và đề bài:

1. Các tầng đất

1/ Quan sát hình 1, em hãy kể tên các tầng đất

Bài giải:

1/ Các tầng đất: Tầng chưa mùn, tầng tích tụ, tầng đá mẹ

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle