Quan sát hình 1 và đọc thông tin trong mục 1

Câu hỏi và đề bài:

1. Thủy quyển

1/ Quan sát hình 1 và đọc thông tin trong mục 1, em hãy:

a. Kể tên các thành phần chủ yếu của thủy quyển

b. Cho biết nước ngọt tồn tại dưới những dạng nào. Nêu tỉ lệ của từng dạng

Bài giải:

a. Các thành phần chủ yếu của thủy quyển: Nước mặn (97,5%), nước ngọt (2,5%).

b. Nước ngọt tồn tại ở 3 dạng gồm nước ngầm (30,1%), băng (68,7%), nước mặt và nước khác (1,2%)

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle