Quan sát hình 1.1, nêu nhận xét về hình dạng tế bào.

Câu hỏi và đề bài:

II. Hình dạng và kích thước tế bào

1. Hình dạng tế bào

* Câu hỏi:

Câu 1: Quan sát hình 1.1, nêu nhận xét về hình dạng tế bào.

Bài giải:

Nhận xét: mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau. Sự khác nhau về kích thước và hình dạng của tế bào có ý nghĩa với sinh vật: phù hợp với từng chức năng mà tế bào đảm nhận giúp cho cơ thể sống trao đổi chất, và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản. 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle