Quan sát hình 2, em hãy: - Kể tên các địa mảng lớn của Trái Đất. Việt Nam nằm ở địa mảng nào? - Dựa vào chú thích, tìm trên hình các địa mảng xô vào nhau và đới tiếp giáp của các địa mảng đó.

Câu hỏi và đề bài:

2. Các địa mảng (mảng kiến tạo)

Quan sát hình 2, em hãy:

- Kể tên các địa mảng lớn của Trái Đất. Việt Nam nằm ở địa mảng nào?

- Dựa vào chú thích, tìm trên hình các địa mảng xô vào nhau và đới tiếp giáp của các địa mảng đó.

Bài giải:

* Bảy địa mảng chính cấu tạo nên lớp vỏ Trái đất:

  • Mảng Thái Bình Dương
  • Mảng Âu - Á
  • Mảng Ấn Độ - Ô-xtrây-li-a
  • Mảng châu Phi
  • Mảng Bắc Mỹ
  • Mảng Nam Mỹ
  • Mảng Nam Cực

- Việt Nam nằm ở mảng Âu - Á

* Các mảng xô vào nhau và đới tiếp giáp của các địa mảng đó:

  • Các địa mảng xô vào nhau: mảng Phi với mảng Âu-Á; mảng Âu – Á với mảng Ấn Độ; mảng Ấn Độ với mảng Thái Bình Dương; mảng Bắc Mĩ với mảng TBD

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle