Quan sát hình 22.1 và nêu các quá trình sống cơ bản của cơ thể?

Câu hỏi và đề bài:

B. KHÁM PHÁ

I. Cơ thể là gì?

* Câu hỏi:

  • Quan sát hình 22.1 và nêu các quá trình sống cơ bản của cơ thể?
Bài giải:

Câu 1: Các quá trình sống cơ bản của cơ thể bao gồm:

  • Cảm ứng và vận động
  • Sinh trưởng
  • Sinh sản
  • Bài tiết
  • Dinh dưỡng
  • Hô hấp

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle