Quan sát hình 22.2, em hãy kể tên các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ thấp đến cao trong thế giới sống

Câu hỏi và đề bài:

2. Các cấp bậc phân loại sinh vật

 • Quan sát hình 22.2, em hãy kể tên các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ thấp đến cao trong thế giới sống

 • Từ cách phân loại loài Gấu đen châu mỹ, em hãy cho biết các bậc phân loại của loài Gấu trắng trong hình 22.3

 • Quan sát hình 22.4, em hãy cho biết sinh vật có những cách gọi tên nào? 

 • Nêu cách gọi tên khoa học của một số loài sau đây, biết

Bài giải:
 • Các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ thấp đến cao trong đời sống là: loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới
 • các bậc phân loại của loài Gấu trắng: 
  • Loài: gấu trắng
  • Giống: gấu
  • Họ: gấu
  • Bộ: bộ ăn thịt
  • Lớp: động vật có vú
  • Ngành: ngành dây sống
  • Giới: giới động vật
 • Sinh vật có những cách gọi tên như sau: tên phổ thông, tên khoa học, tên địa phương
 • Tên khoa học các loài trong bảng như sau:
  • Con người: Homo sapiens
  • Chim bồ câu: Cobumban livia
  • Cây ngọc lan trắng: Magnolia alba
  • Cây ngô: Zea mays

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle