Quan sát hình 22.5 và xác định cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào.

Câu hỏi và đề bài:

II. Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

* Câu hỏi: Quan sát hình 22.5 và xác định cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào.

Bài giải:
  • Định cơ thể đơn bào: Tảo lục, vi khuẩn gây bệnh uốn ván
  • Cơ thể đa bào: em bé, con bướm, cây hoa mai

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle