Quan sát hình 5 và đọc thông tin trong mục 2, em hãy trình bày quá trình tạo núi

Câu hỏi và đề bài:

2. Hiện tượng tạo núi

1/ Quan sát hình 5 và đọc thông tin trong mục 2, em hãy trình bày quá trình tạo núi

Bài giải:

1/ Quá trình tạo núi: Trong quá trình di chuyển, các địa mảng có thể xô vào nhau hoặc tách xa nhau khiến cho các lớp đất đá ở đới tiếp giáp giữa các địa mảng bị dồn ép, uốn lên thành núi; hoặc bị đứt gãy, vật chất nóng chảy phun trào lên mặt đất gọi là núi lửa. 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle