Quan sát hình 50.2 dưới đây và trả lời các câu hỏi sau:

Câu hỏi và đề bài:

Hoạt động: Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng năng lượng mặt trời

Câu 1: Quan sát hình 50.2 dưới đây và trả lời các câu hỏi sau:

a. Năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời có thể được chuyển hóa thành điện như thế nào? ( Hình 50.2a)

b. Năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu từ thực vật bằng cách nào? (Hình 50.2b)

Câu 2: Thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm trong việc sử dụng năng lượng mặt trời thay thế nhiên liệu hóa thạch trong hình 50.3:

Bài giải:

Câu 1:

a. Năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời chuyển hóa thành điện năng qua các pin mặt trời, các pin này có công dụng chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời thành điện năng

b. Thực vật lấy ánh sáng từ Mặt Trời tạo ra thực phẩm, chất thải của con người, động vật, thực vật đã chết là nguồn nhiêu liệu sinh học

Câu 2:

  • Ưu điểm: nguồn năng lượng sẵn có và vô hạn, không gây ô nhiễm môi trường
  • Nhược điểm: giá thành và chi phí đặt cao, vẫn còn rác thải là các pin mặt trời

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle