Quan sát hình ảnh dưới đây, gọi tên sinh vật và cho biết sinh vật đó thuộc giới nào

Câu hỏi và đề bài:

Bài tập 3. Quan sát hình ảnh dưới đây, gọi tên sinh vật và cho biết sinh vật đó thuộc giới nào

Bài giải:

        Vi khuẩn - giới khởi sinh

        Con gà - giới động vật

        Con ong - giới động vật

        Trùng roi - giới nguyên sinh

        Cỏ - giới thực vật

        Con ếch - giới động vật

        Cây phượng - giới thực vật

         Nấm - giới nấm

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle