Soạn văn 6 sách cánh diều bài: Ca dao Việt Nam

Câu hỏi và đề bài:
Hướng dẫn soạn chi tiết bài: Ca dao Việt Nam sách cánh diều ngữ văn 6 tập 1. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em, giúp các em thêm tự tin trong việc học môn ngữ văn 6.
Bài giải:

1. Chuẩn bị

- Xem lại phần Kiển thức ngữ ván đề vận đụng vào đọc hiểu văn bản này.

- Khi đọc ca đao, các em cần chú ý:

+ Ca đao là một hình thức thơ ca dân gian truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam.

+ Ca đao sử dụng nhiều thẻ thơ, trong đó nhiều bài viết theo thể lục bát. Mỗi bài ca đao ít nhất có hai dòng.

+ Ca dao thể hiện các phương diện tình cảm, trong đó có tình cảm gia đình. Ba bài sau là ca dao vẻ tình cảm gia đình.

2. Đọc hiểu

Câu 1: Hãy chú ý đến thể thơ, vần nhip, được sử dụng trong ba bài ca dao.

Câu 2: Ba bài ca dao trên sử dụng biện pháp tu từ nào?

Hướng dẫn trả lời:

1. * Thể thơ: Lục bát

* Nhịp thơ: 2/2/2, 2/2/2/2

* Vần:

  • Chữ thứ 6 câu 6 vần với chữ thứ 6 câu 8.
  • Chữ thứ 8 câu 8 vần thứ 6 câucâu 6.

2. Biện pháp tu từ so sánh đều được sử dụng trong cả 3 bài.

3. Câu hỏi cuối bài:

Câu hỏi 1: Mỗi bài ca dao nói về tình cảm nào trong gia đình?

Hướng dẫn trả lời:

Tình cảm được thể hiện trong bài:

a. Tình cha mẹ bao la rộng lớn

b. Lòng biết ơn, nhớ về quê hương cội nguồn của mình

c. Tình cảm anh em 

Câu hỏi 2: Hãy chọn và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong một bài ca dao.

Hướng dẫn trả lời:

Có thể chọn như sau:

Phép so sánh:

  •  " công cha - núi Thái Sơn"
  • " Nghĩa mẹ - nước trong nguồn"

* Tác dụng: 

  • Tăng sức gợi tả gợi cảm cho câu ca dao. 
  • Nhấn mạnh sự hy sinh lớn lao của cha mẹ dành cho con cái, một tình yêu thương bao la vô bờ bến mà không gì có thể đo đếm được.

Câu hỏi 3: Em thích bài ca dao nào nhất? Vì sao?

Hướng dẫn trả lời:

Em thích bài ca dao thứ 2.

Bởi vì: bài ca dao nhắc nhở chúng ta sêc lé sống phải, biết ơn ch ông, nhớ về quê hương cội nguồn của mình. 

Câu hỏi 4: Nếu vẽ minh hoạ cho bài ca dao thứ nhất, em sẽ vẽ như thế nào? Hãy vẽ hoặc miêu tả nội dung bức tranh bằng lời.

Hướng dẫn trả lời:

Các em tự vẽ.

Google:
Soạn văn 6 cánh diều, soạn văn 6 sách cánh diều, sách cánh diều văn 6 tập 1, soạn văn 6 bài Ca dao Việt Nam

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle