Soạn văn 6 sách cánh diều bài: Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Câu hỏi và đề bài:
Hướng dẫn soạn chi tiết bài: Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ sách cánh diều ngữ văn 6 tập 1. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em, giúp các em thêm tự tin trong việc học môn ngữ văn 6.
Bài giải:

1. Chuẩn bị

Xem lại các mục Chuẩn bị ở bài Hồ Chí Minh và " Tuyên ngôn độc lập" để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này

Đồ họa thông tin (infographic) thường dùng trong văn bản thông tin, là hình thức đồ họa trực quan sử dụng hình ảnh để trình bày thông tin (dữ liệu, kiến thức,...) một cách ngắn gọn và rõ ràng.

Câu hỏi 1: Sưu tầm các văn bản thuyết minh về một sự kiện lịch sử theo trật tự thời gian và cho biết ngoài các trình bày thông tin như văn bản Hồ Chí Minh và " Tuyên ngôn Độc lập" và tờ lịch ngày 2/9, còn có những cách trình bày hoặc sắp xếp thông tin nào khác?

 Hướng dẫn trả lời:

Thời điểm: 6/5/2019

Nội dung: diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ xuất hiện ở ngay phần Sapo đầu tiên

Những mốc thời gian được nhắc tới: 

Chiến dịch điện bên phủ 1953-1954

3 đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:

  • Đợt 1: (13 đến 17/3) tiêu diệt 2 cứ điểm Him Lam, Độc lập, mở toang cử phía Bắc và Đông Bắc
  • Đợt 2 ( 30/3-30/4) kiểm soát các điểm cao, các khu trung tâm khiến địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần
  • Đợt 3 ( 1 đến 7/5) tổng công kích, 7/5 toàn thắng

- Tác dụng: minh họa, làm nổi bật nội dung và thu hút người đọc

- Những sự kiện được thuật lại nhằm trình bày rõ nội dung, diễn biến xảy ra của sự việc dẫn đến chiến thắng Điện Biên Phủ lừng danh

Sưu tầm: 

Dinh Độc Lập - dấu ấn lịch sử tháng Tư (nguồn: http://vtr.org.vn/dinh-doc-lap-dau-an-lich-su-thang-tu.html)

Ngoài các trình bày thông tin như văn bản Hồ Chí Minh và " Tuyên ngôn Độc lập" và tờ lịch ngày 2/9, còn có những cách trình bày theo mối quan hệ nguyên nhân - kết quả.

2. Đọc hiểu

Câu hỏi 1: Từ diễn biến trong nhan đề cho thấy thông tin trong bài viết sẽ được triển khai theo trình tự nào?

Chú ý các từ ngữ chỉ thời gian, địa điểm, tương quan lực lượng giữa ta và địch.

 Hướng dẫn trả lời:

   Từ diễn biến trong nhan đề cho thấy thông tin trong bài viết sẽ được triển khai theo trình từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc.

3. Trả lời câu hỏi cuối bài

Câu hỏi 1: Thông tin chính mà văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ cung cấp cho người đọc là gì? Dựa vào đâu mà người đọc dễ dàng nhận ra thông tin chính ấy?

Hướng dẫn trả lời:

   Dựa vào dòng chữ: Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ được in lớn, có màu ở ngay đầu tiên.

Câu hỏi 2: Nội dung sa pô có liên quan gì đến nhan đề của văn bản?

Hướng dẫn trả lời:

   Nội dung sapô có chính là nhan đề của văn bản.

Câu hỏi 3: Văn bản trên cung cấp những thông tin cụ thể nào? Cách trình bày các thông tin ấy giống nhau ở chỗ nào? Em có nhận xét gì về cách trình bày ấy (màu sắc, hình ảnh, cỡ chữ, các kí hiệu...)?

Hướng dẫn trả lời:

- Văn bản trên cung cấp những thông tin cụ thể:

- Chiến dịch điện bên phủ 1953-1954

- 3 đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:

  • Đợt 1: (13 đến 17/3) tiêu diệt 2 cứ điểm Him Lam, Độc lập, mở toang cử phía Bắc và Đông Bắc
  • Đợt 2 ( 30/3-30/4) kiểm soát các điểm cao, các khu trung tâm khiến địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần
  • Đợt 3 ( 1 đến 7/5) tổng công kích, 7/5 toàn thắng

- Nhận xét về cách trình bày: 

   Cách trình bày các thông tin theo trình tự thời gian. Cách trình bày với màu sắc dễ dàng phân biệt, kí hiệu đồng nhất, hình ảnh phù hợp với nội dung của từng đợt tiến công, cỡ chữ in đậm vào những câu có nội dung quan trọng thu hút người đọc, khiến người đọc dễ nắm bắt được nội dung, không thấy khô khan nhàm chán.

Câu hỏi 4: Vì sao thông tin cụ thể về Đợt 3 lại được in đậm?

Hướng dẫn trả lời:

   Vì đây là đợt tiến quân cuối cùng, là kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Câu hỏi 5: Cách trình bày thông tin của văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ có gì khác so với văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập”?

Hướng dẫn trả lời:

Cách trình bày thông tin của văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ có gì khác so với văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập”: 

  • Văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ  viết theo trình tự triển khai theo trình từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc 
  • Văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” viết theo trình tự thời gian
Google:
Soạn văn 6 cánh diều, soạn văn 6 sách cánh diều, sách cánh diều văn 6 tập 1, soạn văn 6 bài Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle