Soạn văn 6 sách cánh diều bài: Tập làm thơ lục bát

Câu hỏi và đề bài:
Hướng dẫn soạn chi tiết bài: Tập làm thơ lục bát sách cánh diều ngữ văn 6 tập 1. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em, giúp các em thêm tự tin trong việc học môn ngữ văn 6.
Bài giải:

1. Định hướng

a. Cho các từ ngữ sau: sắc màu, lần đầu, bao giờ, chổi xanh, lời ca, chúng em. Em chọn từ ngữ nào để điền vào chỗ trống? Giải thích vì sao em lại chọn như vậy.

Sáng ra trời rộng đến đâu

Trời xanh như mới .............biết xanh

Tiếng chim lay động lá cành

Tiếng chim đánh thức............ dậy cùng.

( Định Hải)

Hướng dẫn trả lời:

Sáng ra trời rộng đến đâu

Trời xanh như mới lần đầu biết xanh

Tiếng chim lay động lá cành

Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng.

b. Trong mỗi dòng thơ lục bát, việc sắp xếp các tiếng có thanh bằng ( tiếng không dấu và dấu huyền, kí hiệu là B) và các tiếng có thanh trắc ( tiếng có dấu hỏi, ngã, sắc, nặng. kí hiệu là T) phải theo quy tắc. Em hãy chép lại các dòng thơ trong ô bên cạnh vào vở và điền kí hiệ B hoặc T dưới mỗi tiếng để tìm hiểu quy tắc đó

Con về thăm mẹ chiều đông

B  B  B  T B  B

Bếp chưa lên khói, mẹ không có nhà

 

Mình con thơ thẩn vào ra

 

Trời đang yên vậy bỗng òa mưa rơi

 

( Đinh Nam Khương)

Hướng dẫn trả lời:

Con về thăm mẹ chiều đông

B  B  B  T B  B

Bếp chưa lên khói, mẹ không có nhà

T B B T T B T B

Mình con thơ thẩn vào ra

B B B T B B

Trời đang yên vậy bỗng òa mưa rơi

B B B T T B B B

c. Dựa vào kết quả của bài tập b, hãy kể bảng bên cạnh vào vởi và điền các kí hiệu B, T, BV ( thanh bằng, gieo vần) vào các tiếng ở vị trí 2,4,6,8 trong mô hình câu thơ lục bát bên cạnh. ( Các tiếng ở vị trí 1,3,5,7 không bắt buộc phải tuân theo luật bằng trắc)

Tiếng

1

2

3

4

5

6

7

8

Dòng lục

 

 

 

 

 

 

 

Dòng bát

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn trả lời:

Tiếng

1

2

3

4

5

6

7

8

Dòng lục

-

B

-

T

-

BV

 

Dòng bát

-

B

-

T

-

BV

-

BV

2. Thực hành

a. Ghi vào vở dòng bát sao cho phù hợp nội dung, vần, nhịp và luật bằng trắc.

Con đường rợp bóng cây xanh

???

Tre xanh tự những thuở nào

???

Phượng đang thắp lửa sân trường

???

Bàn tay mẹ dịu dàng sao

????

Hướng dẫn trả lời:

Con đường rợp bóng cây xanh

Tiếng chim thánh thót trên cành cây cao

Tre xanh tự những thuở nào

 Nhành cây, cành lá hao hao thân gầy

Phượng đang thắp lửa sân trường

Bao hoài niệm còn vấn vương mùa cũ

Bàn tay mẹ dịu dàng sao

Nuôi con khôn lớn biết bao tháng ngày

b. Viết một bài thơ lục bát ( ngắn dài tùy ý) về cha mẹ, ông và hoặc thầy, cô giáo

Chuẩn bị

+ Em muốn viết bài thơ về ai ( cha mẹ, ông bà hay thầy cô)?

+ Những điều em ấn tượng về người đó là gì ( tình cảm yêu thương, hình dáng, cử chỉ, hành động,....)?

- Viết bài thơ

- Kiểm tra và chỉnh sửa

Hướng dẫn trả lời:

Ví dụ:

Nặng lòng ngày lễ vu lan

Bâng khuâng dạ lại dâng tràn nhớ thương

Bùi ngùi thắp nén tâm hương

Tạ ơn cha mẹ tận phương trời nào.

Google:
Soạn văn 6 cánh diều, soạn văn 6 sách cánh diều, sách cánh diều văn 6 tập 1, soạn văn 6 bài Tập làm thơ lục bát

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle