Soạn văn 6 sách cánh diều bài: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống

Câu hỏi và đề bài:
Hướng dẫn soạn chi tiết bài: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống sách cánh diều ngữ văn 6 tập 1. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em, giúp các em thêm tự tin trong việc học môn ngữ văn 6.
Bài giải:

1. Định hướng

a. Xác định vấn đề: Dựa vào các văn bản em đã học và gợi ý về các hiện tượng trong đời sống và mục đích 1. Định hướng ở phần Viết, lựa chọn vấn đề em định trình bày ý kiến

b. Để trình bày ý kiến trước lớp về vấn đề đã xác định, các em cần:

  • Xác định ý kiến của mình về vấn đề đó và các lí lẽ, bằng chứng em định sử dụng để thuyết phục mọi người
  • Chuẩn bị tranh ảnh hoặc video, thiết bị hỗ trợ.

2. Thực hành

Bài tập: Nhiều người cho rằng nên có các con vật nuôi trong nhà. Em có ý kiến như thế nào với vấn đề này

a. Chuẩn bị

b. Tìm ý và lập dàn ý

c. Nói và nghe

d. Kiểm tra và chính sửa

Hướng dẫn trả lời:

(Gợi ý: Các em có thể đọc và tham khảo bài viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống trang 58 và nói trước lớp).

Google:
Soạn văn 6 cánh diều, soạn văn 6 sách cánh diều, sách cánh diều văn 6 tập 1, soạn văn 6 bài Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle