Soạn văn 6 sách KNTT bài: Thực hành tiếng Việt trang 81

Câu hỏi và đề bài:
Hướng dẫn soạn bài: Thực hành tiếng Việt trang 81 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.
Bài giải:
Google:
Giải sách kết nối tri thức lớp 6, văn 6 tập 2 sách kết nối tri thức, soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 94 văn 6 tập 2 kết nối tri thức, soạn văn 6 sách kết nối tri thức, sách kết nối tri thức NXBGD

Văn bản và đoạn văn

Câu 1. Nêu bằng chứng cụ thể để khẳng định Trái Đất - cái nôi của sự sống là một văn bản?

Câu 2. Hãy liệt kê những bộ phận tạo thành văn bản Trái Đất - cái nôi của sự sống là một văn bản?

Câu 3. Có thể cắt bỏ những tranh ảnh trong văn bản này hay không? Vì sao?

Câu 4. Nhắc lại những thông tin, thông điệp mà em tiếp nhận được từ văn bản Trái Đất - cái nôi của sự sống.

Câu 5. Chọn một đoạn văn trong văn bản Trái Đất - cái nôi của sự sống và điền thông tin cần thiết vào bảng theo mẫu sau (làm vào vở):

Thứ tự đoạn văn trong văn bản Điểm mở đầu và điểm kết thúc của đoạn văn Ý chính của đoạn văn Chức năng của đoạn văn trong văn bản
       

 

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle