Soạn văn 6 sách KNTT bài: Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận

Câu hỏi và đề bài:
Hướng dẫn soạn bài: Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận SGK Ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.
Bài giải:
Google:
Giải sách kết nối tri thức lớp 6, văn 6 tập 2 sách kết nối tri thức, soạn bài Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận văn 6 tập 2 kết nối tri thức, soạn văn 6 sách kết nối tri thức, sách kết nối tri thức NXBGD

Câu 1. Nêu nhận xét chung về việc tuân thủ thể thức biên bản trong văn bản trên.

Câu 2. Vì sao biên bản phải có tên gọi và phải ghi đủ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, người chủ trì, người thư kí?

Câu 3. Khi làm biên bản, nội dung nào cần được gửi chi tiết, cụ thể hơn cả?

Câu 4. Vì sao cuối biên bản phải có chữ kí của người chủ trì, người thư kí?

Câu 5. Ngôn ngữ của biên bản có đặc điểm gì dễ nhận biết?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle