Sử dụng la bàn để xác định cửa nhà em nhìn về hướng nào

Câu hỏi và đề bài:

Câu 5: Sử dụng la bàn để xác định cửa nhà em nhìn về hướng nào

Bài giải:

HS tự làm 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle