Sưu tầm nhüng câu thành ngữ, tục ngữ của người Việt lên quan đến lúa, gạo.

Câu hỏi và đề bài:

3/ Sưu tầm nhüng câu thành ngữ, tục ngữ của người Việt lên quan đến lúa, gạo.

Bài giải:

3/ Những câu thành ngữ, tục ngữ của người Việt lên quan đến lúa, gạo

  • Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Lúa rụng đầy đồng, gà chẳng cần ăn

  • Lúa khô nước cạn ai ơi

Rủ nhau tát nước, chờ trời còn lâu

  • Cái cò lặn lội bờ sông

Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non

  • Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần

  • Cần Thơ gạo trắng nước trong

Ai đi đến đó lòng không muốn về

  • Trâu ơi ta bảo trâu này,

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.

Cấy cày giữ nghiệp nông gia.

Ta đây trâu đấy, ai mà quản công!

     Bao giờ cây lúa còn bông

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn

  • Ăn trái nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay giần sàng

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle