Tại sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của các cơ thể sống?

Câu hỏi và đề bài:

B. KHÁM PHÁ

I. Tế bào là gì?

Tại sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của các cơ thể sống?

Bài giải:
  • Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể vì mọi cơ thể sống đều cấu tạo từ tế bào, nó là đơn vị cấu tạo bé nhất của cơ thể sống. Và tế bào có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản: sinh trưởng (lớn lên), hấp thụ chất dinh dưỡng, hô hấp, cảm giác, bài tiết và sinh sản.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle