Thảo luận về các đặc điểm của truyền thuyết và hoàn thiện theo bảng mẫu sau:...

Câu hỏi và đề bài:

Câu 1. Thảo luận về các đặc điểm của truyền thuyết và hoàn thiện theo bảng mẫu sau:

STT Các yếu tố Đặc điểm
1 Chủ đề  
2 Nhân vật  
3 Cốt truyện  
4 Lời kể  
5 Yếu tố kỳ ảo  
Bài giải:
STT Các yếu tố Đặc điểm
1 Chủ đề Những vấn đề lịch sử, có ý nghĩa trọng đại, to lớn.
2 Nhân vật Dựa theo các nhân vật lịch sử, có tính lịch sử. Có sự kết hợp giữa các nét đời thường, thế tục với các nét phi thường kỳ ảo.
3 Cốt truyện Đơn giản, tình tiết ít, không cao trào, không biến động.
4 Lời kể Lời kể chưa có giá trị nghệ thuật cao.
5 Yếu tố kỳ ảo Các yếu tố tưởng tượng, hư cấu (con vật kỳ ảo, động vật kỳ ảo) thường được dùng để nói lên nguyện vọng, ước mơ, ý nguyện của nhân dân.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle