Theo em, học sinh lớp 6A có được sử dụng xe đạp điện không? Người điều khiển xe đạp điện khi tham gia có bắt buộc phải đội nón bảo hiểm không? Vì sao?

Câu hỏi và đề bài:

1. Khởi động:

  • Lớp 6A có 1 số bạn nhà xa nên thường đi xe đạp điện đến trường. Trong đó, một vài bạn không đội nón bảo hiểm.
  • Theo em, học sinh lớp 6A có được sử dụng xe đạp điện không?
  • Người điều khiển xe đạp điện khi tham gia có bắt buộc phải  đội nón bảo hiểm không? Vì sao?
Bài giải:
  • Theo em, học sinh lớp 6A  không được sử dụng xe đạp điện.
  • Người điều khiển xe đạp điện khi tham gia bắt buộc phải  đội nón bảo hiểm không. Vì như vậy sẽ an toàn hơn khi tham gia giao thông

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo