Theo em, những tác động nào của con người khiến tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái

Câu hỏi và đề bài:

2. Tác động của con người tới thiên nhiên

1/ Theo em, những tác động nào của con người khiến tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái

Bài giải:

1/ Những tác động của con người khiến tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái:

  • Khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên
  • Chặt phá, đốt rừng
  • Gây thoái hóa đất
  • Thải khí Cacbonic quá nhiều ra môi trường

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle