Theo em, những việc làm của cha con Khúc Thừa Dụ có ý nghĩa gì?

Câu hỏi và đề bài:

2/ Theo em, những việc làm của cha con Khúc Thừa Dụ có ý nghĩa gì?

Bài giải:

2/ Ý nghĩa những việc làm của cha con Khúc Thừa Dụ:  tiếp tục củng cố, xây dựng nền tự chủ để khẳng định cuộc sống của người Việt do người Việt tự cai quản, tự quyết định tương lai của mình.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle