Theo em, trận địa cọc Bạch Đằng sẽ gây khó khăn gì cho quân giặc?

Câu hỏi và đề bài:

2/ Theo em, trận địa cọc Bạch Đằng sẽ gây khó khăn gì cho quân giặc?

 

Bài giải:

2/ Khó khăn của quân giặc:

  • Giặc không thông thuộc địa hình, không nắm được thủy triều trong khi quân ta làm chủ địa hình
  • Mang thái độ chủ quan, khinh địch, cậy là nước lớn nên coi thường quân ta
  • Quân hán phải đánh lại một đất nước đoàn kết, quật cường, căm thù những kẻ xâm lăng

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle