Tìm những câu văn có sử dụng biện pháp tu từ điệp từ, điệp ngữ trong văn bản "Sơn Tinh, Thủy Tinh" (Huỳnh Lý kể) kể và nêu tác dụng của biện pháp tu từ này.

Câu hỏi và đề bài:

Biện pháp tu từ

Tìm những câu văn có sử dụng biện pháp tu từ điệp từ, điệp ngữ trong văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh (Huỳnh Lý kể) kể và nêu tác dụng của biện pháp tu từ này.

Bài giải:

Những câu văn có sử dụng biện pháp tu từ điệp từ, điệp ngữ trong văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh (Huỳnh Lý kể):

  • Vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cơn cồn bão; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi.
  • Gọi gió, gió đến; hô mưa, mưa về.

Tác dụng của biện pháp tu từ này: nhấn mạnh sức mạnh, khả năng kỳ diệu của vị thần Sơn Tinh

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle