Tìm trong văn bản: a. Một câu nêu thông tin cụ thể. b. Một câu giải thích hoặc bàn luận về vấn đề.

Câu hỏi và đề bài:

Thực hiện bài tập

Câu 5. Tìm trong văn bản:

a. Một câu nêu thông tin cụ thể.

b. Một câu giải thích hoặc bàn luận về vấn đề.

Bài giải:

a. Một câu nêu thông tin cụ thể:

(1) Năm 2009, Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức lấy ngày 22 tháng 4 hàng năm làm Ngày Trái Đất.

b. Một câu giải thích hoặc bàn luận về vấn đề:

Nhìn chung, tất cả các vấn đề này đều có quan hệ với nhau và đều liên quan (tuỳ mức độ) tới những hoạt động của con người như: phát triển sản xuất công nghiệp và nông nghiệp thiếu bền vững; khai thác và sử dụng tài nguyên lãng phí; đánh bắt bừa bãi thuỷ hải sản và động vật hoang dã; xả khí thải, xả rác vô độ;...

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle