Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, nhân vật Thủy Tinh còn được gọi là "Thần Nước". Trong tiếng Việt, nhiều từ có yếu tố thủy có nghĩa là "nước". Tìm một số từ có yếu tổ thủy được dùng theo nghĩa như vậy và giải thích ngắn gọn nghĩa của những từ đó.

Câu hỏi và đề bài:

Nghĩa của từ

Câu 3. Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, nhân vật Thủy Tinh còn được gọi là "Thần Nước". Trong tiếng Việt, nhiều từ có yếu tố thủy có nghĩa là "nước". Tìm một số từ có yếu tổ thủy được dùng theo nghĩa như vậy và giải thích ngắn gọn nghĩa của những từ đó.

Bài giải:
STT Yếu tố Hán Việt A Từ Hán Việt (thủy + A) Nghĩa của từ Hán Việt
1 thủy cư sống ở trong nước
2 quái thủy quái quái vật sống dưới nước
3 điện thủy điện điện do thủy năng (năng lượng của nước) sinh ra

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle