Truyện "Thạch Sanh" có những con vật kì ảo nào? Chúng có đặc điểm gì khác thường?

Câu hỏi và đề bài:

Câu 3. Truyện Thạch Sanh có những con vật kì ảo nào? Chúng có đặc điểm gì khác thường?

Bài giải:

Trong truyện Thạch Sanh, có những con vật kỳ ảo: trăn tinh, đại bàng. Chúng có đặc điểm khác thường:

  • Trăn tinh ở miếu thờ: là một con trăn khổng lồ.
  • Đại bàng khổng lồ quắp đi công chúa.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle