a) Ước nguyện bé Hải An là gì? Em có suy nghĩ như thế nào về ước nguyện đó? b) Theo em, yêu thương con người là gì?

Câu hỏi và đề bài:

2. Khám phá

1. Yêu thương con người và biểu hiện của tình yêu thương con người

  • Thế nào là yêu thương con người?

a) Ước nguyện bé Hải An là gì? Em có suy nghĩ như thế nào về ước nguyện đó?

b) Theo em, yêu thương con người là gì?

  • Biểu hiện của tình yêu thương con người

Quan thông tin về bé Hải An và bằng trải nghiệm của bản thân, em hãy chỉ ra những biểu hiện của tình yêu thương con người theo bảng mẫu sau:

Quan sát hình ảnh và cho biết: Tình yêu thương con người được biểu hiện như thế nào trong các mối quan hệ: gia đình, nhà trường, xã hội. Em cần làm gì để thể hiện tình yêu thương con người?

 

Em hãy nêu biểu hiện trái với yêu thương con người?

2. Giá trị của tình yêu thương con người

  • Theo em, tình yêu thương con người có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người và xã hội?
Bài giải:

1. Yêu thương con người và biểu hiện của tình yêu thương con người

  • Yêu thương con người là: sự quan tâm, giúp đỡ, làm  những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn hoạn nạn.

a) Ước nguyện bé Hải An là hiến tạng, một phần là muốn cống hiến cho xã hội, giúp người; một phần là muốn mẹ tiếp tục cuộc sống tiếp vì con còn trên thế gian.  Em có suy nghĩ  về ước nguyện đó là một ước nguyện cao đẹp, đáng được tưởng nhớ và tôn trọng.

b) Theo em, yêu thương con người là  sựu quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn.

  • Biểu hiện của tình yêu thương con người 

Quan thông tin về bé Hải An và bằng trải nghiệm của bản thân,  những biểu hiện của tình yêu thương con người theo bảng mẫu sau:

Hình thức Biểu hiện
Lời nói chân thật
Việc làm gần gũi, ân cần
Thái độ hòa đồng, nhiệt tình

Quan sát hình ảnh và cho biết: Tình yêu thương con người được biểu hiện trong các mối quan hệ: gia đình, nhà trường, xã hội là sự đồng cảm, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm nhau trong lúc khó khăn, đau ốm.

- Em cần làm  để thể hiện tình yêu thương con người: đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ những người trong lúc khó khăn.

- Biểu hiện trái với yêu thương con người: sự đồng cảm, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, tham gia các hoạt động từ thiện, biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác khi họ sửa chữa, khi cần thiết có thể hi sinh quyền lợi của bản thân vì người khác.

2. Giá trị của tình yêu thương con người

  • Theo em, tình yêu thương con người có ý nghĩa đối với mỗi người và xã hội: mang lại niềm vui,sự tin tưởng vào bản thân và cuộc sống; giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn; hoạn nạn; làm cho mỗi quan hệ giữa người với người thêm gần gũi, gắn bó; góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, tốt đẹp hơn.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo