Vẽ vào vở một hình tròn tượng trưng cho trái Đất, thể hiện trên đó cấu tạo bên trong của Trái Đất

Câu hỏi và đề bài:

B. Phần luyện tập và vận dụng

1/ Vẽ vào vở một hình tròn tượng trưng cho trái Đất, thể hiện trên đó cấu tạo bên trong của Trái Đất

Bài giải:

1/ HS vẽ tương tự như Hình 1. Cấu tạo bên trong Trái Đất (Trang 138)

 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle