a) Vì sao Bác Hồ quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước? b) Từ câu chuyện Bác Hồ em hiểu thế nào là tự lập?

Câu hỏi và đề bài:

2. Khám phá

1.Tự lập và biểu hiện của tự lập

• Thế nào là tự lập?

a) Vì sao Bác Hồ quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước?

b) Từ câu chuyện Bác Hồ em hiểu thế nào là tự lập?

• Biểu hiện của tự lập

Em hãy xác định những biểu hiện của tự lập trong các bức hình và thông tin trên?

2.Ý nghĩa của tự lập

  • Từ các trường hợp trên, em hãy cùng các bạn thảo luận và cho biết ý nghĩa của tự lập đối với bản thân, gia đình và xã hội?
Bài giải:

1.Tự lập và biểu hiện của tự lập

1• Thế nào là tự lập?

a)  Bác Hồ quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước vì Đau xót trước cảnh nước mất, nhà tan, đồng thời nhìn thấy những mặt hạn chế của các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX, đã thôi thúc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.

b) Từ câu chuyện Bác Hồ em hiểu  tự lập là tự làm lấy công việc của mình trong cuộc sống.

• Biểu hiện của tự lập

Biểu hiện của tự lập: tự khâu lại áo, tự giác nấu cơm sớm ăn để học bài, phụ giúp gia đình và nhặt rau…

2.Ý nghĩa của tự lập

TH1:

a) Hưng đã biểu hiểu hiện tự lập: tự ý thức trong học tập, lo toan việc nhà, chăm sóc mẹ và em.

b) Tính tự lập đã đem lại cho Hưng kết quả học tập khá tốt.

TH2:

• Tính tự lập của anh Luận đã mang lại cho anh điều là: doanh nghiệp của anh ngày càng phát triển, tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

• Ý nghĩa của tự lập đối với bản thân, gia đình và xã hội là: thành công trong cuộc sống và xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo