Vì sao cuối biên bản phải có chữ kí của người chủ trì, người thư kí?

Câu hỏi và đề bài:

Câu 4. Vì sao cuối biên bản phải có chữ kí của người chủ trì, người thư kí?

Bài giải:

Cuối biên bản phải có chữ kí của người chủ trì, người thư kí vì đây là bằng chứng quan trọng chứng minh tính xác thực của biên bản.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle