Xã hội nguyên thuỷ đã trải qua những giai đoạn phát triển nào?

Câu hỏi và đề bài:

1. Các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy

1/ Xã hội nguyên thuỷ đã trải qua những giai đoạn phát triển nào?

Bài giải:

1/ Xã hội nguyên thủy kéo dài hàng triệu năm và trải qua 2 giai đoạn phát triển: bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle