Xác định trên bản đồ hình 2 phạm vi của đới thiên nhiên trên Trái Đất

Câu hỏi và đề bài:

1/ Xác định trên bản đồ hình 2 phạm vi của đới thiên nhiên trên Trái Đất

Bài giải:

1/ Phạm vi các đới thiên nhiên: 

  • Đới nóng khoảng từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam. 
  • Hai đới ôn hòa khoảng từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.
  • Hai đới lạnh khoảng từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle