Xác định trên hình 5 nơi phân bố chủ yếu của ba nhóm đất: đất đen thảo nguyên ôn đới, đấy pốt dôn, đất đỏ vàng nhiệt đới

Câu hỏi và đề bài:

4. Một số nhóm đất điển hình trên Trái Đất

Xác định trên hình 5 nơi phân bố chủ yếu của ba nhóm đất: đất đen thảo nguyên ôn đới, đấy pốt dôn, đất đỏ vàng nhiệt đới

Bài giải:

Nơi phân bố chủ yếu của ba nhóm đất:

  • Đất đen thảo nguyên ôn đới: Châu Mĩ, Châu Á, châu Âu
  • Đất pốt dôn: Bắc Mĩ, châu Âu
  • Đất đỏ vàng nhiệt đới: Nam Mĩ, Châu Phi và Khu vực Đông Nam Á

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle