Xác định vị trí các đại dương trên hình 1. Cho biết mỗi đại dương tiếp giáp với các châu lục nào.

Câu hỏi và đề bài:

1. Đại dương thế giới

Xác định vị trí các đại dương trên hình 1. Cho biết mỗi đại dương tiếp giáp với các châu lục nào.

Bài giải:

Mỗi đại dương tiếp giáp với các châu lục:

  • Thái Bình Dương: phía Tây: Châu Á, châu Úc; phía Đông: Châu Mĩ
  • Đại Tây Dương: được bao quanh bởi châu Mỹ về phía Tây, châu Âu và châu Phi về phía Đông.
  • Ấn Độ Dương: Phía bắc: Châu Á, phía nam: Châu Nam Cực, phía đông: Châu Đại Dương, phía tây: Châu Phi
  • Bắc Băng Dương: Châu Á, Châu Âu, Châu Phi

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle