Giải cánh diều toán 6 tập 2

Giải sách toán 6 tập 2 mới cánh diều - nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Các câu hỏi và bài tập trong sách toán 6 tập 2 đều được giải dễ hiểu, chi tiết. Học sinh tham khảo sẽ dễ dàng nắm bắt kiến thức. Dưới đây là danh mục các bài giải. Giải toán 6 tập 2 canh dieu baihoc

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 2: Biểu đồ cột kép

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 3: Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 4: Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ phân số

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia phân số

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 5: Số thập phân

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 6: Phép cộng, phép trừ số thập phân

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 8: Ước lượng và làm tròn số

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 10: Hai bài toán về phân số

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương V

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 3: Đoạn thẳng

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 4: Tia

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài 5: Góc

[Sách cánh diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương VI