Giải chân trời Lịch sử và địa lí 6

Giải sách Lịch sử và địa lí 6 mới chân trời sáng tạo - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam . Các câu hỏi và bài tập trong sách toán 6 đều được giải dễ hiểu, chi tiết. Học sinh tham khảo sẽ dễ dàng nắm bắt kiến thức. Dưới đây là danh mục các bài giải. Giải Lịch sử và địa lí 6 chan troi sang tao baihoc

PHẦN LỊCH SỬ

CHƯƠNG 1. TẠI SAO CẨN HỌC LỊCH SỬ

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 1: Lịch sử là gì?

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

CHƯƠNG 2. THỜI KÌ NGUYÊN THỦY

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 3: Nguồn gốc loài người

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 4: Xã hội nguyên thủy

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 5: Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 6: Ai Cập cổ đại

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 7: Lưỡng hà cổ đại

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 8: Ấn Độ cổ đại

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 10: Hy Lạp cổ đại

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 11: La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THỂ KỈ X

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 12: Các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 13: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á mười thế kỉ đầu công nguyên

CHƯƠNG 5. VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 16: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 17: Đấu tranh bảo tồn và phát triển

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 20: Vương quốc Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

[Sách chân trời] Giải lịch sử 6 bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

Phiếu nhận xét môn lịch sử và địa lí 6 sách chân trời sáng tạo

PHẦN ĐỊA LÝ

BÀI MỞ ĐẦU - TẠI SAO CẦN HỌC ĐỊA LÍ?

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài mở đầu: Tại sao cần học địa lí

CHƯƠNG 1. BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TUỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 4: Lược đồ trí nhớ

CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 5: Vị trí trái đất trong hệ mặt trời. Hình dạng, kích thước của trái đất

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 7: Chuyển động của trái đất quanh mặt trời và hệ quả

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 8: Thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế

CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 9: Cấu tạo của Trái đất. Động đất và núi lửa

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 10: Qúa trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 11: Thực hành đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên trái đất

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 13: Thời tiết và khí hậu các dưới khí hậu trên trái đất

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 15: Thực hành về nhiệt độ và lượng mưa

CHƯƠNG 5. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 16: Thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước, Nước ngầm, băng hà

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 17: Sông và hồ

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 18: Biển và đại dương

CHƯƠNG 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 20: Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 21: Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương

CHƯƠNG 7. CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 22: Dân số và phân bố dân cư

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 23: Con người và thiên nhiên

[Sách chân trời] Giải địa lí 6 bài 24: Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên

Soạn giáo án Lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo chuẩn