Giải chân trời toán 6 tập 2

Giải sách toán 6 tập 2 mới chân trời sáng tạo - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam . Các câu hỏi và bài tập trong sách toán 6 tập 2 đều được giải dễ hiểu, chi tiết. Học sinh tham khảo sẽ dễ dàng nắm bắt kiến thức. Dưới đây là danh mục các bài giải. Giải toán 6 tập 2 chan troi sang tao baihoc

 

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 3: So sánh phân số

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 5: Phép nhân và phép chia phân số

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 6: Giá trị phân số của một số

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài 7: Hỗn số

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 5

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Số thập phân

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Các phép tính với số thập phân

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Tỉ số và tỉ số phần trăm

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Bài toán về tỉ số phần trăm

[Sách chân trờii] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 6

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Hình có trục đối xứng

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Hình có tâm đối xứng

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 7

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG. CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Điểm. Đường thẳng

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Trung điểm của đoạn thẳng

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Góc

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Số đo góc. Các góc đặc biệt

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 8

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 9. MỐT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Phép thử nghiệm - Sự kiện

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Xác suất thử nghiệm

[Sách chân trờii] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 9