Soạn cánh diều văn 6

Soạn văn 6 mới cánh diều - nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Các câu hỏi và bài tập trong sách văn 6 đều được giải dễ hiểu, chi tiết. Học sinh tham khảo sẽ dễ dàng nắm bắt kiến thức. Dưới đây là danh mục các bài giải. Giải văn 6 canh dieu baihoc

Soạn sách cánh diều văn 6 tập 1

Soạn sách cánh diều văn 6 tập 2

1. TRUYỆN

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Thánh Gióng

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Thạch Sanh

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt 

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Sự tích Hồ Gươm

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

2. THƠ

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: À ơi tay mẹ

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Về thăm mẹ

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Ca dao Việt Nam

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Tập làm thơ lục bát

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

3. KÍ

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Trong lòng mẹ

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Thời thơ ấu của Hon-da

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Kể về một kỉ niệm của bản thân

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

4. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Nguyên Hồng- nhà văn của những người cùng khổ

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Vẻ đẹp của một bài ca dao

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về thơ lục bát

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Trình bày ý kiến về một vấn đề

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

5. VĂN BẢN THÔNG TIN

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Giờ Trái Đất

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Trao đổi thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá cuối học kì 1

Soạn sách cánh diều văn 6 tập 2

6. TRUYỆN

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài : Bài học đường đời đầu tiên

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài : Ông lão đánh cá và con cá vàng

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài : Thực hành Tiếng Việt trang 16

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Cô bé bán diêm

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ trang 20

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ trang 23

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá trang 24

 7. THƠ

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Đêm nay Bác không ngủ

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Lượm

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt trang 36

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Gấu con chân vòng kiềng

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Viết đọan văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả trang 40

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Trình bày ý kiến về một vấn đề trang 41

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá trang 43

 8. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Khan hiếm nước ngọt

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt trang 54

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống trang 58

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống trang 60

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá trang 61

9. TRUYỆN

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài : Bức tranh của em gái tôi

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài : Điều không tính trước

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài : Thực hành Tiếng Việt trang 76

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài : Chích bông ơi!

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài : Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt trang 80

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài : Thảo luận về một vấn đề trang 82

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài : Tự đánh giá trang 84

10. VĂN BẢN THÔNG TIN

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng trang 90

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Điều giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng?

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt trang 97

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Những phát minh "tình cờ và bất ngờ"

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Tóm tắt văn bản thông tin trang 102

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Viết văn bản trang 104

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Thảo luận nhóm về một vấn đề trang 107

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá trang 109

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì II trang 112

[Sách cánh diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá cuối học kì 2 trang 114